Milva
Rok: 2022

Cieľ:

Migrácia existujúcich e-shopov milva.sk a milva.shop na platformu Shoptet a zabezpečenie správneho presmerovania všetkých URL adries. Redizajn vizuálnej stránky  e-shopu prostredníctvom grafických úprav vybranej šablóny a nastavenie požadovaných funkcií  e-shopu.

Ako sme postupovali:

V úvode sme s klientom detailne prešli jeho požiadavky na grafiku a funkcie e-shopu. Následne sme analyzovali pôvodný e-shop, predovšetkým možnosti migrácie produktov, štruktúru kategórií ako aj funkcie, stránky a blog ktoré chcel klient zachovat z pôvodného e-shopu.

Nastavenie e-shopu a grafika

Základné nastavenie e-shopu firemné údaje, kontakty. Výber šablóny podľa predstavy klienta, nastavenie loga, farieb a fontov pre nový e-shop. Vytveorenie stránok pre GDPR, Obchodné podmienky, blog a iné. Celková úprava grafiky a redizajn bannerov z pôvodného e-shopu.

Migrácia produktov a nastavenie funkcií

Export produktov a kategórií z pôvodného e-shopu. Úprava produktuv a štruktúry kategórií podľa požiadaviek klienta. Import produktov na Shoptet a následné nastavenie objednávok, fakturácie, emailových notifikácií a filtrov produktov.

Doprava, platby a ďalšie funkcie

Nastavenie dopravy a platieb podľa požiadaviek klienta. napojenie kuriérskych služieb (Packeta, GLS, Slovenská pošta) a platobnej brány GoPay. Inštalácia a nastavenie doplnkov Money S3 - správa účtovníctva, Veľkoobhod - kompletné nastavenie cenníkov pre veľkoobchod, Synchronizácia skladov - riadenie skladových zásob.

Migrácia zákazníkov a presmerovanie URL

Kompletná migrácia zákazníkov z pôvodného e-shopu. Presmerovanie URL adries sme vykonali so zreteľom na udržanie SEO hodnôt, čím sme minimalizovali potenciálne straty návštevnosti.

Dokončenie

Dodatočné úpravy grafiky a bannerov. Kompletná kontrola a testovanie nového e-shopu predovšetkým jeho funkcií a celého nákupného procesu. Odovzdanie e-shopu na kontrolu klientom. Zapracovanie prípadných pripomienok klienta a následná migrácia nového e-shopu na doménu

Výsledky:

Migrácia e-shopu na platformu Shoptet

Úspešne sme preniesli všetky produkty, kategórie a dôležité dáta z pôvodného riešenia na platformu Shoptet.

Grafické úpravy vybranej šablóny

Prispôsobili sme grafický dizajn e-shopu podľa preferencií Milva.sk, čím sme zlepšili celkový vizuálny dojem a zvýšili atraktivitu produktov.

Nastavenie eshopu, dopráv, platieb a vybraných doplnkov

Dôkladne sme nastavili dopravu, platbu a vybrané doplnky, čím sme zabezpečili pohodlný a spoľahlivý nákupný proces pre zákazníkov.

Presmerovanie všetkých URL adries

Dôkladne sme prepracovali a nastavili presmerovanie všetkých existujúcich URL adries, aby sme zabezpečili plynulý prechod zákazníkov na nový e-shop.

topsviečky
Rok: 2023

Cieľ:

Migrácia existujúceho e-shopou firmy Topsviečky  na platformu Shoptet. Zároveň bolo našou úlohou modernizovať vizuálny dojem e-shopu prostredníctvom grafických úprav vybranej šablóny a nastaviť požadované funkcie  e-shopu.

Ako sme postupovali:

Na začiatku projektu sme konzultovali požiadavky klienta a spracovali analýzu pôvodného e-shpopvého riešenia.  Spoznali sme pozadie podnikania Topsviečky a získali pohľad na ich krátkodobé a dlhodobé ciele. Na základe tejto analýzy sme vypracovali cenovú ponuku, ktorá zohľadňovala ich požiadavky. 

Nastavenie e-shopu a grafika

Základné nastavenie e-shopu firemné údaje, kontakty. Výber šablóny podľa predstavy klienta, nastavenie loga, farieb a fontov pre nový e-shop. Vytveorenie stránok pre GDPR, Obchodné podmienky, blog a iné. Celková úprava grafiky a redizajn bannerov z pôvodného e-shopu.

Migrácia produktov a nastavenie funkcií

Export produktov a kategórií z pôvodného e-shopu. Úprava produktuv a štruktúry kategórií podľa požiadaviek klienta. Import produktov na Shoptet a následné nastavenie objednávok, fakturácie, emailových notifikácií a filtrov produktov.

Doprava, platby a ďalšie funkcie

Nastavenie dopravy a platieb podľa požiadaviek klienta. Napojenie kuriérskej služby Packeta a nastavenie podmienok pre vlastnú prepravu a dopravu zadarmo. Napojenie platobnej brány Payout+. Inštalácia a nastavenie doplnkov Pohoda - správa účtovníctva, Veľkoobhod - kompletné nastavenie cenníkov pre veľkoobchod. Napojenie cenového porovnávača Heureka.

Migrácia zákazníkov a presmerovanie URL

Kompletná migrácia zákazníkov z pôvodného e-shopu. Presmerovanie URL adries sme vykonali so zreteľom na udržanie SEO hodnôt, čím sme minimalizovali potenciálne straty návštevnosti

Dokončenie

Dodatočné úpravy grafiky a bannerov. Kompletná kontrola a testovanie nového e-shopu predovšetkým jeho funkcií a celého nákupného procesu. Odovzdanie e-shopu na kontrolu klientom. Zapracovanie prípadných pripomienok klienta a následná migrácia nového e-shopu na doménu

Výsledky:

Po dokončení projektu sme dosiahli nasledujúce výsledky

Migrácia e-shopu na platformu Shoptet

Úspešne sme preniesli všetky produkty, kategórie a dôležité dáta z pôvodného riešenia na platformu Shoptet.

Grafické úpravy vybranej šablóny

Prispôsobili sme grafický dizajn e-shopu podľa preferencií topsviečky.sk, čím sme zlepšili celkový vizuálny dojem a zvýšili atraktivitu produktov.

Nastavenie eshopu

Dôkladne sme nastavili dopravu, platbu a vybrané doplnky, čím sme zabezpečili pohodlný a spoľahlivý nákupný proces pre zákazníkov.

Presmerovanie všetkých URL adries

Dôkladne sme prepracovali a nastavili presmerovanie všetkých existujúcich URL adries, aby sme zabezpečili plynulý prechod zákazníkov na nový e-shop.

Týmto spôsobom sme dosiahli vynikajúce výsledky, ktoré viedli k úspechu projektu a spokojnosti našeho klienta Topsviečky. Referencia od klienta nájdete na ich webovej stránke v sekcii „O nás,“ ktorá jasne dokumentuje našu úspešnú spoluprácu.

Táto úspešná spolupráca viedla k uzatvoreniu ďalšieho obdobia spolupráce s naším klientom Topsviečky. Ich spokojnosť so všetkými aspektmi projektu je jasne viditeľná vo forme referencie.

eopracovneodevy
Rok: 2022

Cieľ:

Cieľom našej práce pre firmu E-pracovné odevy bola migrácia e-shopu na platformu Shoptet z pôvodného e-shopového riešenia  a napojenie dodávateľských feedov pre správu produktov. Zároveň bolo našou úlohou modernizovať vizuálny dojem e-shopu prostredníctvom grafických úprav vybranej šablóny a nastaviť požadované funkcie  e-shopu. 

Ako sme postupovali:

Nastavenie e-shopu a grafika

Základné nastavenie e-shopu firemné údaje, kontakty. Výber šablóny podľa predstavy klienta, nastavenie loga, farieb a fontov pre nový e-shop. Vytveorenie stránok pre GDPR, Obchodné podmienky, blog a iné. Celková úprava grafiky a redizajn bannerov z pôvodného e-shopu.

Napojenie dodávateľských feedov

Napojenie dodávateľských feedov sme realizovali pomocou služby Napojse. Vstupné produktové dáta jednotlivých dodávateľov a ich kategorizáciu sme na napojse upravili podľa požiadaviek klienta. Následne sme na strane Shoptet nastavili aktualizácie produktových údajov tak aby boli údaje ako sklady, dostupnosť tovaru vťdy aktuálne.

Kontrola produktov a ďalšie funkcie

kontrola produktových údajov po napojení a importe produktov na Shoptet. Nastavenie variabilných produktov, a parametrov pre filtre. Úprava objednávok, fakturácie a emailových notofikácií podľa požiadaviek klienta.

Doprava, platby a ďalšie funkcie

Nastavenie dopravy a platieb podľa požiadaviek klienta. Napojenie kuriérskej služby GLS a nastavenie podmienok pre dopravu zadarmo. Napojenie platobnej brány Shoptet Pay. Inštalácia a nastavenie doplnkov SmartsUp - pre live chat, Veľkoobhod - kompletné nastavenie cenníkov pre veľkoobchod a konfigurácia s jednotlivými dodávateľskými feedmi v službe Napojse.

Dokončenie

Dodatočné úpravy grafiky a bannerov. Kompletná kontrola a testovanie nového e-shopu predovšetkým jeho funkcií a celého nákupného procesu. Odovzdanie e-shopu na kontrolu klientom. Zapracovanie prípadných pripomienok klienta a následná migrácia nového e-shopu na doménu.

Výsledky:

Po dokončení projektu sme dosiahli nasledujúce výsledky

Grafické úpravy vybranej šablóny

Prispôsobili sme grafický dizajn e-shopu podľa preferencií E-pracovné odevy, čím sme zlepšili celkový vizuálny dojem a zvýšili atraktivitu produktov.

Napojenie na dodávateľské feedy

Úspešne sme sa napojili na dodávateľské feedy pomocou špecializovaných nástrojov, čím sme zvýšili efektivitu správy sortimentu a zásob.

Migrácia e-shopu na platformu Shoptet

Úspešne sme preniesli všetky produkty, kategórie a dôležité dáta z pôvodného riešenia na platformu Shoptet.

Nastavenie eshopu

Dôkladne sme nastavili dopravu, platbu a vybrané doplnky, aby sme zabezpečili pohodlný a bezproblémový nákup pre zákazníkov.

Nastavenie veľkoobchodu

Nastavenie veľkoobchodu a vytvorenie veľkoobchodných cenníkov. Vytvorenie pravidiel v službe napojse pre správny výpočet veľkoobchodných cien.

Presmerovanie všetkých URL adries

Dôkladne sme prepracovali a nastavili presmerovanie všetkých existujúcich URL adries, aby sme zabezpečili plynulý prechod zákazníkov na nový e-shop.

KURA COLLECTION
Rok: 2022

Cieľ:

Firma Kura Collection nám zadala migráciu svojho existujúceho e-shopu na platformu Shoptet. Zadanie zahŕňalo migráciu produktov, zákazníkov a kompletne všetkých stránok z pôvodného e-shopu. Dôraz sme kládli na správne nastavenie objednávkového procesu s ktorého nedostatkami sa pasovali v pôvodnom riešení a napojenie na fakturačný systém Omega. Grafické spracovanie e-shopu zahŕňalo design na mieru teda custom úpravu fontov a celkového vzhľadu

Ako sme postupovali:

Naša práca pre firmu Kura Collection bola charakterizovaná dôkladným a systematickým prístupom. Začali sme podrobným prieskumom existujúceho e-shopu, čo nám umožnilo získať komplexný obraz o jeho stave. Na základe tejto analýzy sme vytvorili plán migračných a integračných krokov, ktoré boli následne dôkladne vykonané.

Nastavenie e-shopu a grafika

Základné nastavenie e-shopu firemné údaje, kontakty. Výber šablóny podľa predstavy klienta, nastavenie loga, farieb, fontov a ich úprava na mieru podľa požiadaviek klienta pre nový e-shop.

Migrácia produktov a nastavenie funkcií

Export produktov a kategórií z pôvodného e-shopu. Úprava produktuv a štruktúry kategórií podľa požiadaviek klienta. Import produktov na Shoptet a následné nastavenie objednávok, fakturácie, emailových notifikácií a filtrov produktov.

Doprava, platby a ďalšie funkcie

Nastavenie dopravy a platieb podľa požiadaviek klienta. Napojenie kuriérskej služby GLS Napojenie platobnej brány Shoptet Pay. Inštalácia a nastavenie doplnku pre napojenie účtovného systému Omega a jeho prepojenie s e-shopom.

Migrácia zákazníkov a presmerovanie URL

Kompletná migrácia zákazníkov z pôvodného e-shopu. Presmerovanie URL adries sme vykonali so zreteľom na udržanie SEO hodnôt, čím sme minimalizovali potenciálne straty návštevnosti

Dokončenie

Dodatočné úpravy grafiky a bannerov. Kompletná kontrola a testovanie nového e-shopu predovšetkým jeho funkcií a celého nákupného procesu. Odovzdanie e-shopu na kontrolu klientom. Zapracovanie prípadných pripomienok klienta a následná migrácia nového e-shopu na doménu

Výsledky:

Po dokončení projektu sme dosiahli nasledujúce výsledky

Migrácia e-shopu na platformu Shoptet

Úspešne sme preniesli všetky produkty, kategórie a dôležité dáta z pôvodného riešenia na platformu Shoptet, zachovávajúc zákaznícke účty a históriu objednávok.

Grafické úpravy vybranej šablóny

Prispôsobili sme grafický dizajn e-shopu podľa požiadaviek klienta a zároveň na mieru upravili celkového vzhľad eshopu

Nastavenie eshopu

Dôkladne sme nastavili dopravu, platbu a vybrané doplnky, aby sme zabezpečili pohodlný a bezproblémový nákup pre zákazníkov.

Presmerovanie všetkých URL adries

Dôkladne sme prepracovali a nastavili presmerovanie všetkých existujúcich URL adries, aby sme zabezpečili plynulý prechod zákazníkov na nový e-shop.

Prepojenie e-shopu s účtovným systémom Omega

Úspešne sme integrovali e-shop s účtovným systémom Omega, čím sme zefektívnili správu účtovníctva a skladu.

Littlebird
Rok: 2022

Cieľ:

Migrácia existujúceho e-shopu Littlebird na platformu Shoptet, presmerovanie URL adreies a import zákazníkov. Tvorba nového dizajnu  e-shopu prostredníctvom grafických úprav vybranej šablóny, nastavenie požadovanžých funkcií  e-shopu. 

Ako sme postupovali:

Nastavenie e-shopu a grafika

Základné nastavenie e-shopu firemné údaje, kontakty. Výber šablóny podľa predstavy klienta, nastavenie loga, farieb a fontov pre nový e-shop. Vytveorenie stránok pre GDPR, Obchodné podmienky, blog a iné. Celková úprava grafiky a redizajn bannerov z pôvodného e-shopu.

Migrácia produktov a nastavenie funkcií

Export produktov a kategórií z pôvodného e-shopu. Úprava produktuv a štruktúry kategórií podľa požiadaviek klienta. Import produktov na Shoptet a následné nastavenie skladov a dostupnosti produktov. Nastavenie daňových dkladov objednávok, emailových notifikácií ako aj zliav a filtrov produktov.

Doprava, platby a ďalšie funkcie

Nastavenie dopravy a platieb podľa požiadaviek klienta. Napojenie kuriérskych služieb (Packeta, GLS) a platobnej brány GoPay.

Migrácia zákazníkov a presmerovanie URL

Kompletná migrácia zákazníkov z pôvodného e-shopu. Presmerovanie URL adries so zreteľom na SEO pre minimalizovanie potenciálnej straty návštevnosti.

Dokončenie

Dodatočné úpravy grafiky a bannerov. Kompletná kontrola a testovanie nového e-shopu predovšetkým jeho funkcií a celého nákupného procesu. Odovzdanie e-shopu na kontrolu klientom. Zapracovanie prípadných pripomienok klienta a následná migrácia nového e-shopu na doménu.

Výsledky:

Po dokončení projektu sme dosiahli nasledujúce výsledky

Grafické úpravy vybranej šablóny

Prispôsobili sme grafický dizajn e-shopu podľa preferencií littlebird.sk, čím sme zlepšili celkový vizuálny dojem a zvýšili atraktivitu produktov.

Migrácia e-shopu na platformu Shoptet​

Úspešne sme preniesli všetky produkty, kategórie a dôležité dáta z pôvodného riešenia na platformu Shoptet.

Nastavenie eshopu, dopráv, platieb a vybraných doplnkov

Dôkladne sme nastavili dopravu, platbu a vybrané doplnky, čím sme zabezpečili pohodlný a spoľahlivý nákupný proces pre zákazníkov.

Presmerovanie všetkých URL adries

Dôkladne sme prepracovali a nastavili presmerovanie všetkých existujúcich URL adries, aby sme zabezpečili plynulý prechod zákazníkov na nový e-shop.

Naše ďalšie práce